Страница 1 из 1

Сарматы

Добавлено: 07 сен 2008, 18:47
sarmat
Это выдумка или правда, что поляцы происходят от сарматов ?

Добавлено: 19 сен 2008, 12:00
Wlodzimierz
Это красивая легенда.Сармати́зм — доминирующая идеология и основа культуры польской шляхты в XVI-XIX веках. Сарматизм возводил шляхту к древним сарматам, отделяя этим знать от простолюдинов (и славян и литовцев).
Сарматизм предопределил многие особенности польской знати в отличие от западноевропейской аристократии: условно «восточный» стиль парадной одежды (жупан), особые манеры и т. д.
Идеология сарматизма отразилась в искусстве: соответствующий стиль изображения польского дворянина получил название «сарматский портрет».

Sarmatyzm – barokowa formacja kulturowa w Polsce od końca XVI do schyłku XVIII w. Opierał się na micie, jakoby szlachta polska miała pochodzić od Sarmatów - starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą a Donem. Po Sarmatach szlachta miała odziedziczyć umiłowanie wolności, gościnność, dobroduszność, męstwo oraz odwagę. Odegrał on ważną rolę w barokowej literaturze polskiej i miał ogromny wpływ na kształtowanie umysłowości, obyczajowości i ideologii polskiej szlachty.